Fit to Perform Study Group | Fit to Perform Studie
217
post-template-default,single,single-post,postid-217,single-format-standard,et_monarch,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Fit to Perform Studie

04 mei Fit to Perform Studie

Oververmoeidheid van dokters kan de veiligheid van patiënten in gevaar brengen en is van negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de arts. In tegenstelling tot andere 24/7 professies, is er in de geneeskunde geen “Fit to Perform” maatstaf. Wel zijn er steeds meer geluiden van zowel binnen als buiten de beroepsgroep dat een dergelijke richtlijn ook voor medisch specialisten zou moeten gelden.

Om te voorkomen dat het ontwerp van een Fit-to-Perform-standaard gedreven wordt door opinie, is het van groot belang als beroepsgroep zelf hierin het voortouw te nemen. Op deze manier moet het mogelijk zijn een standaard (met minimale performance eisen) te ontwerpen die recht doet aan de specifieke werk- en opleidingssituatie van de medisch specialist en die gestoeld is op wat binnen de vakgroep als acceptabel wordt beschouwd.

No Comments

Post A Comment

Share This