Fit to Perform Study Group | Scientific Background
The Fit to Perform Study Group has developed a rapid, practical and validated test battery that is easily implementable in daily medical practice. The test battery consists of both objective and subjective measures. As this test battery has been used to investigate both the effects of sleep deprivation during night shifts as well as decreasing performance under the influence of alcohol, it is possible to compare the effects of demanding shifts to a relevant social frame of reference (i.e. the legal limit of driving under influence).
Ftop, Fit to perform, patient safety, performance, fatigue, burnout, work hours, residency, work load, 24/7, European Working Time Directive, Working Hour Directive, fit for practice, fit to perform, fit to fly, fit for surgery, human factors, quality of life, alertness, legal driving limit, Bond and Lader, depression, adaptive tracking, concentration, health care simulation, worker’s health, physician wellbeing, well-being, crew resource managing
73
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-73,et_monarch,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Maatstaf

Oververmoeidheid van dokters kan de veiligheid van patiënten in gevaar brengen en is van negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de arts. In tegenstelling tot andere 24/7 professies, is er in de geneeskunde geen “Fit to Perform” maatstaf. Wel zijn er steeds meer geluiden van zowel binnen als buiten de beroepsgroep dat een dergelijke richtlijn ook voor medisch specialisten zou moeten gelden.

Om te voorkomen dat het ontwerp van een Fit-to-Perform-standaard gedreven wordt door opinie, is het van groot belang als beroepsgroep zelf hierin het voortouw te nemen. Op deze manier moet het mogelijk zijn een standaard (met minimale performance eisen) te ontwerpen die recht doet aan de specifieke werk- en opleidingssituatie van de medisch specialist en die gestoeld is op wat binnen de vakgroep als acceptabel wordt beschouwd.

Performance meten

Explorerend onderzoek van de FtoP Studiegroep heeft geleid tot inzicht van verval in neuropsychologisch en motorisch functioneren over de duur van een zware dienst. Daarnaast is een mobiele, multimodale FtoP zelftest ontworpen en gevalideerd, die zowel subjectieve als objectieve fitheid van dokters kan meten. Deze unieke zelftest is van belang voor zowel beschouwende als snijdende specialismen omdat het in korte tijd meerdere vlakken van performance meet. In het licht van de huidige discussies omtrent arbeidstijden en patiëntveiligheid is een dergelijke test onmisbaar.

De beste zorg onder de beste omstandigheden

Het doel van het huidige FtoP project is om de huidige staat van alertheid van een grote groep Nederlandse 24/7 specialisten objectief in kaart te brengen. Aan de hand van het referentiekader dat in eerdere projecten is vormgegeven (de vergelijking tot de performancedaling onder invloed van 0.6 promille alcohol), kan bepaald worden of dit reden is om aan de patiëntveiligheid te twijfelen. Zo nodig kunnen er maatregelen worden geformuleerd om situaties waarin zorg geleverd wordt door oververmoeide specialisten te beperken. De data die met dit project vergaard wordt kan zodoende gebruikt worden om de veiligheid van de patiënt te garanderen en de arbeidsomstandigheden van de medisch specialist te optimaliseren. Kortom: Om de beste zorg onder de beste omstandigheden te kunnen blijven leveren.

Share This